Relacom

Kommunikation och marknadsföring.  Frilansuppdrag under flera år som bland annat innefattat ansvar för extern hemsida, intranät, sociala medier samt kommunikation och aktiviteter riktat mot Relacoms kunder. Relacom är en ledande aktör inom bredbandsutbyggnaden, underhåller och bygger mobilnät, installerar och underhåller intelligenta energiavläsare samt ser till att det finns mobil- och WiFi-uppkopplingar på rätt ställen.

Relacom har en lång historia och har genomgått stora teknikomställningar. Idag ansluter företaget både små och stora kunder. Jag är glad över att få ha varit med på en lärorik förändringsresa tillsammans med så många duktiga kollegor på Relacom.

vansbro

Att träffa och prata med människor, samtidigt som man sprider deras erfarenheter och arbetshistorier till andra, var något av det bästa med det här arbetet.

power